DEBATT Nyligen undrade den politiska oppositionen under ledning av Socialdemokraternas Anders Månsson om "styret" tappat kontrollen över vård- och omsorgsfrågorna i kommunen. Här kommer svaret från SD och M. Författat av Matthias Åkesson.

" Insändaren är ett nytt lågvattenmärke från Socialdemokraterna som bygger på osanningar för att vilseleda våra kommuninvånare.

För det första finns Vård- och omsorgsnämnden inte längre i Bjuvs kommun utan ersattes av Socialnämnden vid årsskiftet.

Månsson framför vidare att styret är passivt och inte vill fatta beslut. Vi vill poängtera att verksamheterna inom Socialnämnden är känsliga till sin natur och därför behöver förändringar vara genomtänkta och inte bara hastas fram, vilket Månsson verkar önska!

Det har fattats beslut att demensboendet i Ekeby ska stängas då efterfrågan på dessa platser avsevärt minskat. Det betyder inte att dessa människor kastas ut på gatan eller tvingas byta boendekommun. De kommer att flytta när ny plats finns tillgänglig och sker på ett ordnat sätt.

Ytterligare en direkt osanning som skrivs är att andra nämnder dras med stora underskott. Bygg- och Miljönämnden, Kultur- och Fritidsnämnden, Utbildningsnämnden och Valnämnden visar alla på en budget i balans. Dock finns underskott i Tekniska nämnden kopplat till de prisökningar på mat, energi mm som skenat under året, vilket är känt för alla.

Alla förvaltningschefer i Bjuvs kommun har ett ständigt uppdrag från Kommunfullmäktige att hålla budget och vidta de åtgärder som krävs, vilket gör att arbete kontinuerligt sker för att komma tillrätta med eventuella underskott.

Det är ovärdigt att (S) fortsätter sin smutskastning på så här låg nivå istället för att bedriva seriös oppositionspolitik. I möte efter möte fattas beslut av majoriteten utan att oppositionen har invändningar eller egna förslag. Istället för seriöst politiskt arbete kommer dessa lögnaktiga utspel via media, vilket gör att trovärdigheten för (S) radikalt har sjunkit - och fortsätter sjunka.

Vi arbetar vidare med full kraft för Bjuvs kommuns bästa och för att infria de löften vi givit.

Baloo Engström (SD),                                                                          Gazmir Vukaj (M),

Ordförande Socialnämnden                                                                   Vice ordförande Socialnämnden

 

Mikael Henrysson (SD),                                                                       Matthias Åkesson (M),           

Gruppledare                                                                                            Gruppledare

 

Oppositionens debattinlägg - vilket texten ovan är svar på - kan du läsa här.


Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skriv till: redaktionen@bjuvsweek.se

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Väder

 

booked.net

Om oss

Bjuvsweek
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se och bjuvsweek.se  är del av det Pressetiska systemet.


E-post marianne@bjuvsweek.se

Annonsera på bjuvsweek.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.