LUNCH Kommunstyrelsen har fattat beslut om att med hänvisning till såväl kommunallagen som till konkurrenslagen sluta att sälja lunch till externa gäster på kommunens särskilda boenden. Socialdemokraterna har reserverat sig mot beslutet.

Förslaget kommer från kommunstyrelsens förvaltning och medför också att måltider tillsammans med anhöriga försvinner på de särskilda boendena.

Bjuvs kommun bedriver idag genom serviceförvaltningen försäljning av lunch till allmänheten på kommunens särskilda boenden, Varagården i Bjuv och Solhemmet i Ekeby. Lunchen säljs till ett pris som innebär att kommunen går med förlust för varje såld måltid.

Kommunfullmäktige beslöt 2019 att externa luncher skulle indexregleras med konsumentprisindex, KPI, varje år med start 2020-01-01. Så har inte skett. Tekniska nämnden (numera Servicenämnden) fattade istället den 28 mars 2023 beslut om att föreslå kommunfullmäktige att godkänna en prishöjning för de externa lunchgästerna på Solhemmet och Varagården för dagens lunch inklusive måltidsdryck och kaffe från 65 kronor till 75 kronor och till 85 kronor om också dessert ingår samt att priserna därefter skulle indexregleras utifrån konsumentprisindex, KPI.

Kommunstyrelsens förvaltning har under hösten 2023 uppdragit åt en konsult att genomföra en kostutredning med syfte att ta fram förslag på kostnadseffektiviseringar inom kostverksamheten. Ett av förslagen  som kostutredningen lade fram är att Serviceförvaltningen avvecklar försäljningen av lunch till de externa gästerna. Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en rättslig bedömning av hur verksamheten som avser försäljning av lunch till externa gäster förhåller sig till lagstiftningen.

Kommunstyrelsens förvaltning ser det som en risk att det nuvarande förfarande med försäljning av lunch till externa lunchgäster till ett lågt pris utgör ett förfarande i strid mot konkurrenslagen. Då försäljning av lunch till allmänheten inte är ett kommunalt uppdrag, inte är självfinansierad och med risk för att strida mot konkurrenslagstiftningen är kommunstyrelsens förvaltnings bedömning att verksamheten bör upphöra omgående.

Ovanstående förslag från kommunstyrelsens förvaltning medför också att måltider tillsammans med anhöriga försvinner på de särskilda boendena. Kommunstyrelsens förvaltning anser därför att det är viktigt att kommunen ser över möjligheten att ge anhöriga möjlighet att äta vid besök hos de som bor i särskilda boenden. Det kan även vid andra tillfällen finnas behov av att reglera att externa gäster vill äta i någon av våra verksamheter till exempel vårdnadshavare som besöker sina barn under en dag i förskolan eller grundskolan. Servicenämnden som är ansvarig för måltidsverksamheten bör därför få i uppdrag att utreda och komma med förslag på hur måltider för anhöriga i kommunala verksamheter ska regleras som också innehåller förslag på taxa för dessa måltider.

Oppositionens reservation
- Än en gång ger sig de styrande SD&M på de medborgare i vår kommun som behöver samhället som mest , skriver oppositionen genom Ulrika Thulin (S) i sin reservation mot KS-beslutet.

- Tidigare har man tagit bort möjligheten för de som behöver få mat hem (näringsberäknad kyld mat). Nu tar man även bort möjligheten för alla 65+ att samtidigt som man är på Varagården eller Solhemmet och får i sig näringsriktig mat även kan få en trevlig social stund. Vem tycker att det är roligt att äta själv varje dag och varje måltid?

Reservationen fortsätter:

”De styrande SD&M medger själva att det finns en ”ekonomisk aspekt i frågan och alla bäckar små”. Att göra en besparing på denna grupp av medborgare är att se som en väldigt kortsiktig besparing, då kommer kostnaderna troligtvis om några år i form av undernäring samt tidigare och/eller fler insatser ifrån omsorgen.

Det kanske inte är alla 65+ i vår kommun som nyttjar denna möjlighet till näringsriktig lunch och social samvaro, men för de som gör det kan det vara den absolut viktigaste stunden på dagen.

Den information och underlag vi fått i samband med årsredovisning 2023 och inför budgetarbetet för 2025 är att där kommunen ökar mest i antalet medborgare är i kategorin 65 år och äldre, varför då dra in på verksamheter som riktar sig till de medborgare som blir fler?

Det finns de som hävdar att vi bryter mot kommunallagen genom att subventionera lunchen för 65+, men då glömmer man att det finns en annan paragraf i kommunallagen som också bör nämnas:

”2 kap. Kommunala angelägenheter

Kommunal näringsverksamhet

7 § Kommuner och regioner får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna.

Lag (2019:835)”

Det som behövs ses över är prisnivån på lunchen, då kan man sätta en nivå för 65+ och en nivå för alla anställda i kommunen som också har haft möjligheten att äta lunch på Varagården och Solhemmet. Nu tar de styrande SD&M även bort möjligheten för alla anställda i kommunen att köpa sin lunch på Varagården och Solhemmet.

Med anledning av ovanstående yrkade vi på följande:

- Avslag på liggande förslag, och

- Att se över prissättningen och ta fram förslag på en nivå för de som är 65+ och en högre nivå för de anställda, samt

- Att efter framtagandet av förslag på nya prisnivåer skicka förslagen på remiss till KPR, KHR och de fackliga organisationerna.”

Marianne Rönnberg Galmor


Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skriv till: redaktionen@bjuvsweek.se

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Väder

 

booked.net

Om oss

Bjuvsweek
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se och bjuvsweek.se  är del av det Pressetiska systemet.


E-post marianne@bjuvsweek.se

Annonsera på bjuvsweek.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.