ASSISTANS Bjuvs politiker möttes på väg till mötet i kommunfullmäktige på måndagen av uppåt ett hundratal demonstranter som protesterade mot planerna på att privatisera tjänsten personlig assistent. Den politiska oppositionen emot lyckades senare bromsa beslutet med en sk minoritetsåterremiss.

Fackföreningen Kommunals Bjuvssektion hade uppmanat till demonstration till stöd för sina medlemmar – de personliga assistenterna. Och utanför Varagårdsskolans aula samlades som mest uppåt ett hundratal i opposition mot privatiseringsförslaget. Representanter för Kommunal i Helsingborg  liksom både från LO:s och Arbetarepartiets lokala representanter kom också och visade sitt stöd.

Med röstsiffrorna 18 ja och 13 nej baxade oppositionen förslaget över till en sk minoritetsåterremiss. Det var oppositionens  Anders Månsson (S) som yrkade på att privatiseringsförslaget skulle återremitteras för fortsatt utredning i kommunhuset med följande begäran:

- Att tillföra information i underlaget vad avser de ekonomiska konsekvenserna i LSS utjämningssystemet för den estimerade kostnadseffektiviseringen på 5 miljoner.

- Att ta fram och redovisa risk- och konsekvensanalys på individnivå för respektive brukare.

- Att göra risk- och konsekvensanalys för de anställda i förhållande till att Omsorg i Bjuv AB samtidigt lagt ett varsel på 20 årsarbetare.

Kommunens egen utredning av privatiseringsförslaget omfattade bara en ekonomisk konsekvensanalys. Som pekade på en möjlig besparing på 5 miljoner kronor.

De styrandes argument
De styrande politikerna försvarade sitt förslag om att privatisera bla med argumentet med att kvaliteten på assistansen skulle bli bättre genom att det finns många utförare att välja mellan. Men fick mothugg från oppositionen som hävdade att de som nu har kommunal assistans har det genom ett medvetet personlig val. Som de är mycket nöjda med.

Oppositionsledaren Ulrika Thulins kommentar sammanfattas med VARFÖR?

- Varför skapa denna oro och oreda nu när ansvaret av allt att döma kommer att övergå till Försäkringskassan 2026. Varför inte låta de 8 som idag har kommunal assistans få ha kvar detta fram till dess? Istället för att baxa igenom det nu när det om 1,5 år inte längre är aktuellt.

”Inte värt pengarna”
- Att V är emot förslaget kommer väl inte som någon överraskning för någon, sa Viktoria Sjöstrand (V). Men förslaget verkar ju få negativa konsekvenser framförallt för brukare och anhöriga. Men medan den politiska ledningen säger att privatiseringen ska ge mervärde i form av bla bättre kvalitet så verkar de detta gäller inte hålla med.

- Så att genomföra detta för några få miljoner kronor mot dem som har det svårast i samhället…. Det är inte värt pengarna. Jag yrkar  på avslag, avslutade Sjöstrand.

Samma tongångar hördes från övriga oppositionsledare.

- Jag och KD är i och för sig för valfrihet, sa Maria Berglund (KD). Men jag ser ingen tydlig linje i varför de styrande vill göra denna förändring. Som ju 2026 dessutom inte längre är aktuell.

”Bara ett svepskäl”- 
Jag yrkar avslag, sa Christer Nilsson (C). Att säga att privatisering ger bättre kvalitet är bara ett svepskäl och dessutom är det en skymf mot dem som jobbar som personliga assistenter nu.

- Och några 5 miljoner kommer kommunen inte att spara på förändringen. Två tredjedelar av de pengarna åker iväg någon annanstans och det är helt fel att utsätta brukarna för denna förändring.

Personligt vittnesmål
Liselott Ljung (S) läste upp ett personligt brev från brukaren Carina Karlsson. Som berättade hur orolig hon blivit av att höra om den tänkta förändringen i hennes liv. Brevet återkom även som ett medborgarförslag.

- Formellt saknar brevet de kriterier som ställs på ett medborgarförslag, sa kommunfullmäktiges ordförande Pia Trollehjelm (SD). Men vi kommer istället att ha med brevet i handläggningen av återremissen och resultatet kommer upp på nästa möte här i fullmäktige den 8 april kl 19.00.

Marianne Rönnberg Galmor


Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skriv till: redaktionen@bjuvsweek.se

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Väder

 

booked.net

Om oss

Bjuvsweek
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se och bjuvsweek.se  är del av det Pressetiska systemet.


E-post marianne@bjuvsweek.se

Annonsera på bjuvsweek.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.